http://dbpk.eu/index.html  - Stowarzyszenie Doradców ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją 

http://rozklad-pkp.pl/ - rozkład jazdy PKP