Wykaz większych usług i prac

Zakres wykonanych prac

Rok wykonania

Zleceniodawca

Obchody torów, oględziny rozjazdów, konserwacja bocznic kolejowych.

2008-2022

Dla użytkowników 10 bocznic kolejowych

Weryfikacja przepisów wewnętrznych, opracowanie aktualizacji Regulaminu pracy bocznicy, opracowanie dokumentacji UTK w Warszawie. Uzyskanie Świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej.

2022

CORRECT

Weryfikacja przepisów wewnętrznych, opracowanie zmian do Regulaminu pracy bocznicy kolejowej, sporządzanie planów schematycznych i planów bezpieczeństwa urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym. Zweryfikowanie i opracowanie dokumentacji dla UTK w Warszawie. Uzyskanie Świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej.

2022

ROLMASZ

Obchody, oględziny rozjazdów i konserwacja bocznicy kolejowej w Koszalinie z prowadzeniem bieżącej dokumentacji eksploatacyjnej bocznic kolejowych i nadzorem Doradcy RID.

2020

IMSO Sp. z o.o.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem mostu kolejowego przez rzekę Młynówkę dla wojskowej bocznicy kolejowej w Trzebiatowie.

2018-2019

Jednostka wojskowa

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu mostu kolejowego przez rzekę Regę dla wojskowej bocznicy kolejowej w Trzebiatowie, obejmującą swoim zakresem remont przęseł tymczasowych wraz z przebudową przyczółków i łożysk oraz wzmocnienie filara.

2018-2019

Jednostka wojskowa

Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej dla prawnego funkcjonowania, zgodnie z Ustawą o transporcie kolejowym, bocznicy kolejowej wraz z uzgodnieniem jej z zarządcą infrastruktury kolejowej PKP PLK i Urzędem Transportu Kolejowego. Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej , niezbędnej do otrzymania świadectwa bezpieczeństwa bocznicy kolejowej. Opracowania zakresu robót remontu bocznicy kolejowej , w celu bezpiecznej eksploatacji bocznicy i nadzoru nad prowadzeniem robót. Przeprowadzanie bieżących badań, obchodów, oględzin rozjazdów i konserwacji bocznicy.

2018

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

Opracowanie regulaminów pracy bocznic kolejowych, planów schematycznych i urządzeń SRK, uzgodnienie z zarządcami infrastruktury kolejowej i zatwierdzenie. Sporządzenie dokumentacji do otrzymania świadectw bezpieczeństwa bocznic kolejowych, uzgodnienie z UTK z doprowadzeniem do otrzymania świadectw dla trzech wojskowych bocznic kolejowych.

2017-2018

Jednostka wojskowa

Remont torów i rozjazdów, obchody torów i oględziny rozjazdów. Roczne przeglądy stanu technicznego na trzech wojskowych bocznicach kolejowych.

2017-2018

Jednostka wojskowa

Opracowanie kompletnej dokumentacji do prawnego funkcjonowania zgodnie z Ustawą o Transporcie kolejowym bocznicy kolejowej, opracowanie dokumentacji projektowej i uzgodnienie na zabudowę wykolejnic. Opracowanie dokumentacji do otrzymania Świadectwa Bezpieczeństwa bocznicy kolejowej. Przeprowadzenie klasyfikacji i opracowanie dokumentacji przejazdów kolejowych. Przeprowadzenie szkoleń, pouczeń okresowych, egzaminów okresowych, weryfikacyjnych i kwalifikacyjnych dla stanowisk pracowników kolejowych.

2014-2017

HOMATRANS Sp. z o.o.

Roboty budowlane, remont kapitalny dachów wraz z zabudową instalacji odgromowej.

2017

Jednostka wojskowa

Przeglądy, badania diagnostyczne, roczne i pięcioletnie badania techniczne, oględziny rozjazdów, obchody torów, opracowanie regulaminów pracy bocznic kolejowych, przepisów wewnętrznych, dokumentacji do otrzymania świadectw dopuszczenia typu budowli kolejowych, świadectw bezpieczeństwa, szkolenia, egzaminy okresowe, weryfikacyjne i kwalifikacyjne

2008 - 2017

Stałe umowy lub jednorazowe dla n/w zleceniodawców oraz innych bocznic.

Opracowanie regulaminu pracy bocznicy kolejowej, planów schematycznych i urządzeń SRK, uzgodnienie z PKP PLK SA i zatwierdzenie. Opracowanie przepisów wewnętrznych dla bocznicy kolejowej. Sporządzenie dokumentacji do otrzymania świadectwa bezpieczeństwa bocznicy kolejowej, uzgodnienie z UTK z doprowadzeniem do otrzymania świadectwa dla bocznicy kolejowej w Potęgowie.

2016

„ULENBERG” Mirosław Ulenberg

Uzyskanie świadectw bezpieczeństwa dla sześciu bocznic kolejowych

2014 - 2016

Jednostki Wojskowe

Remont bocznicy CMC Zawiercie

2015 - 2016

CMC Poland Sp. z o.o.

Remont bocznicy Kronospan Szczecinek

2014 - 2015

Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.

Remont bocznicy kolejowej

2008 - 2014

BP POLSKA Sp. z o.o. Rozlewnia Gazu w Sąpolnie

Naprawa toru szlakowego na linii 405 Piła- Ustka

2010

DOM Poznań

Naprawa bocznicy, zabudowa kozła oporowego, izolacji w Sławnie

2010

Orlen PetroCentrum Płock

Przeglądy, badania torów i rozjazdów

2008 - 2010

PKP CARGO S.A. Zakład Przewozów Towarowych w Szczecinie

Ekspertyza bocznicy SE Olsztyn do prac remontowych i uzyskania świadectwa bezpieczeństwa

2010

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Bydgaszcz

Remont kapitalny bocznicy szlakowej w Dunowie

2009

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Bydgaszcz

Naprawa rozjazdu

2009

Kronospan Szczecinek

Sp. z o.o.

Remont przejazdu

2009

Kronospan Szczecinek

Sp. z o.o.

Naprawa bocznicy kolejowej

2009

PSE – PÓŁNOC

SE 400/220/110 kV Dunowo

Naprawa toru nr 101 na stacji Czarne

2008

PKP CARGO S.A.

Zakład Przewozów Towarowych w Szczecinie

Remont bocznicy kolejowej

2008

BP POLSKA Sp. z o.o. Rozlewnia Gazu w Sąpolnie

Remont bocznicy kolejowej

2008

PSE – PÓŁNOC

SE 400/220/110 kV Dunowo

Zabudowa kozła oporowego

2008

Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.

Naprawa toru nr 51 w Słupsku

2008

PKP CARGO S.A.

Zakład Przewozów Towarowych w Szczecinie

Remont bocznicy kolejowej

2008

BP POLSKA Sp. z o.o. Rozlewnia Gazu w Sąpolnie